Praktijk: 070-365 54 24 Spoed: 06-222 369 08

Bevalling

Samen op weg naar het mooiste eindresultaat.

Waar en hoe wil je bevallen?

Bij ons kun je zelf kiezen waar je wilt bevallen: thuis of in één van de twee Haagse ziekenhuizen: het HMC Westeinde of het Haga ziekenhuis.

De zorg is zo geregeld dat het even veilig is om thuis te bevallen als in het ziekenhuis. Er is dus échte keuzevrijheid. Bij ons gaat het erom waar jíj je het beste voelt. Want tijdens een bevalling sta je extra dicht bij jezelf, je baby en je partner; het is een intiem proces dat het beste verloopt wanneer jij helemaal jezelf kunt zijn. Dan ontstaat de ruimte om je instinct te volgen en je aan het proces over te geven, waardoor je vaak precies datgene doet wat voor joúw bevalling het beste werkt. Je veilig voelen is daarom ontzettend belangrijk.

Het proces

In principe vinden een thuisbevalling of een bevalling in het ziekenhuis volgens hetzelfde patroon plaats. Je belt ons als je thuis al een poosje weeën hebt, of wanneer de vliezen zijn gebroken. Wij komen dan kijken hoe het proces vordert en op welke manier we je daarbij kunnen ondersteunen. Soms heeft een vrouw genoeg aan zichzelf, soms is er emotionele ondersteuning nodig. Soms kan het verlichting brengen wanneer je lichamelijk een steuntje in de rug krijgt, bijvoorbeeld door een massage, een warme douche, homeopathie of pijnstilling.

Als je kiest voor een bevalling in het ziekenhuis ga je daar meestal pas naartoe wanneer we zeker weten dat de bevalling doorzet. Naarmate de ontsluiting vordert, nemen de weeën in frequentie toe en worden zij krachtiger. Deze krachtige weeën zijn nodig om de baby geboren te laten worden, maar vallen voor de moeder vaak niet mee. De soms heftige pijn die ermee gepaard gaat wordt door iedere vrouw verschillend ervaren. Maar ook hier geldt: hoe meer jij je kunt ontspannen, hoe beter je de weeën kunt verdragen en hoe vlotter het allemaal gaat.

Vanaf het begin van de bevalling tot na de geboorte van de plactenta controleren wij jouw conditie en die van je baby. Ook blijven wij nog een aantal uur na de bevalling om te zien of alles goed verloopt. De meeste bevallingen verlopen ongecompliceerd, dat wil zeggen dat de weeën zich in sterkte en frequentie geleidelijk opbouwen en de moeder en het kind het hele proces goed doorstaan. De geboorte van je baby is dan de kroon op het harde werk, waarbij ingrepen niet nodig zijn.

Soms wordt het natuurlijk verloop echter verstoord doordat bepaalde omstandigheden zich voordoen of wijzigen rondom de bevalling: deze duurt bijvoorbeeld te lang, of de conditie van moeder of kind gaat achteruit. In dat geval verwijzen wij je door en zal de gynaecoloog de bevalling verder begeleiden. Het is belangrijk om je ook aan een gewijzigde situatie over te kunnen geven voor een goede terugblik op de bevalling, dit vereist flexibiliteit en een goede voorbereiding kan hierbij helpen.