Praktijk: 070-365 54 24 Spoed: 06-222 369 08

Kosten

Vind hier een overzicht van de kosten rondom verloskundige- en kraamzorg.

Kosten verloskundige zorg

Verloskundige zorg is volledig opgenomen in het basispakket van je zorgverzekeraar. Als je in het ziekenhuis of geboortekliniek/hotel wilt bevallen vraagt de zorgverzekeraar een eigen bijdrage. Als je aanvullend verzekerd bent kan het zijn dat ook deze kosten zijn gedekt.
Lees goed je polis door wat wel en niet vergoed wordt. Voor sommige kosten wordt eerst het eigen risico aangesproken.Per 1 januari van een nieuw jaar is het altijd mogelijk om je polis aan te passen of van verzekeraar te veranderen ook als je al wat verder bent in je zwangerschap.

Kosten kraamzorg

Je hebt recht op minimaal 24 en maximaal 49 uur. Dit hangt onder andere af van je eigen behoefte en ook je (medische) voorgeschiedenis. Hier zijn richtlijnen voor opgesteld in samenwerking met de verzekeraar en is vastgelegd in het Landelijk Indicatie Protocol (LIP). Indien je kraambed gecompliceerd verloopt heb je bijvoorbeeld recht op meer uren. De verloskundige is degene die de extra uren kan indiceren.

Een groot deel van de kosten voor kraamzorg worden uit het basispakket vergoedt maar er geldt ook een eigen bijdrage per uur. Dit is ongeveer €4,80 (2023). Als je aanvullend verzekerd bent wordt de eigen bijdrage mogelijk geheel of gedeeltelijk vergoed door je verzekeraar.